PLUS Distribtion, s.r.o.

Fakturačná adresa: Imricha Madácha 18, 93601 Šahy

IČO:
47385740
DIČ: 2023846880
IČ DPH: SK2023846880

IBAN:
SK67 7500 0000 0040 2116 1485
SWIFT:
CEKOSKBX

Adresa skladu:
Mládežnícka 22, 93601 Šahy
0905 600 890


Telefon: + 421 948 268 732
                     + 421 911 797 416
E-mail objednávky:  obchod@plusd.sk

Západoslovenký a stredoslovenský
kraj zastúpenie :
miki@plusd.sk
                                      0905 600 890
Stredoslovenský a vychodoslovenský
kraj zastúpenie :
majo@plusd.sk
                                     0907 285 087
0907 285 087

Plus Distribution s.r.o.  -  obchod@plusd.sk  -  0911 797 416
+421 911 797 416 Zavolajte nám: